Zaloguj się do życia

Żyjemy w ciekawych czasach! Czasach kryzysu więzi społecznych i wzajemnego zaufania, który to kryzys dla wielu jest niewidoczny lub obojętny. Dobrobyt i cyberprzestrzeń do spółki oferują złudne poczucie bezpieczeństwa, do którego nie są w stanie się zbliżyć. Niemniej kuszą wygodą, wolnością od przymusu i odpowiedzialności. Masz pieniądze? Pozornie możesz mieć wszystko. Masz internet? Jednym kliknięciem odłączasz się od przestrzeni, w której funkcjonujesz i od ludzi w niej obecnych. Pora to zmienić. Zaloguj się do prawdziwego […]